ADMINISTROWANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

Tym komunikatem spełniamy obowiązek informacyjny, dotyczący wejścia w życie europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych:


Informujemy Państwa, że od 10 maja 2018 obowiązuje Ustawa o Ochronie Danych Osobowych, a od25 maja 2018r Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dn. 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieswobodnego przepływu takich danych (RODO).

Państwa dane osobowe będą administrowane/przetwarzane przez Toyota Central Europe Sp. z o.o.02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 5, Toyota Motor Europe NV/SA, Avenue du Bourget 60, B-1140Bruksela (Belgia) (TME) oraz Chodzeń Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. 05-500 Piaseczno, ul. Puławska 52.

Informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych Osobowych u administratora w chwili udzielenia niniejszejzgody jest Wojciech Latoszek, z którym można się skontaktować telefonicznie nr komórkowy 601 248 425, drogą poczty elektronicznej IODO@Chodzen.pl.


Podanie danych jest dobrowolne, ale jest ono niezbędne w celu wykonania umowy z administratorem,a brak ich podania może powodować niemożliwość wykonania świadczenia przez administratora.


Informujemy, że Państwa dane mogą być przekazywane, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych,do innych podmiotów współpracujących z administratorem w zakresie prowadzonej działalności.


Dane będą przetwarzane w celach promowania produktów i usług których dostawcą jest administrator,świadczenia usług gwarancyjnych, badania satysfakcji, prowadzenia kampanii, dotyczących bezpieczeństwa produktów oraz poprawy jakości towarów i usług dla zwiększenia satysfakcji, związanych z prowadzoną działalnością przez administratora. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres działalności administratora na rynku i realizowania przez niego celów do których dane zostały udostępnione.


Informujemy, że osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu dodanych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.


Realizujemy wyżej wskazane prawa zapewniając możliwość złożenia odpowiedniego wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres IODO@Chodzen.pl.


Łączymy wyrazy szacunku

Zarząd Chodzeń Sp. z o.o. Sp. K.

Polityka prywatności

Wszelkie informacje, zawarte w niniejszej witrynie, są przeznaczone tylko dla celów informacyjnych, nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej.

Nasza strona internetowa używa plików cookie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w naszej Polityce ciasteczek. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Dokładne instrukcje jak to zrobić znajdziesz w sekcji „Pomoc” w przeglądarce. Informacje o zarządzaniu plikami cookie na smartfonie można znaleźć w podręczniku użytkownika danego telefonu.
Polityka ciasteczek Zgoda